Staff Picks
ครอบครัวจินตกรรม
Story Name
ครอบครัวจินตกรรม
Author
ธเนศ วงศ์ยานนาวา และเพื่อน
Printing House
bIlluminations
Call Number
306.85 .ธ55

โครงสร้างที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในครอบครัวได้เปิดโอกาสให้รัฐใช้เด็กเป็นตัวประกัน เพื่อจัดการกับพ่อแม่การควบคุมซับเจคของรัฐด้วยการทำให้ครอบครัว กลายเป็นส่วนหนึ่งของการปกครอง เป็นวิถีปฎิบัติของรัฐสมัยใหม่มาหลายศตวรรษ