New Arrivals
Suffering กลั่นทุกข์ ให้เป็นสุข
Story Name
Suffering กลั่นทุกข์ ให้เป็นสุข
Author
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี.
Printing House
สัปปายะ
Call Number
294.3144 .ว72ซ

หนังสือกลั่นทุกข์ให้เป็นสุข (Suffering) ผลงานการเขียนของ ว.วชิรเมธี ในชุดธรรมะวิชาชีวิต ถ่ายทอดวิธีรับมือกับความทุกข์ในชีวิต หากเราไม่กลัวความทุกข์ ชีวิตนี้ก็ไม่มีอะไรให้กลัวอีกแล้ว เช่นเดียวกับดอกบัวในตมและน้ำที่สามารถแปรเปลี่ยนตัวเองเป็นดอกบัวอันงดงามได้ฉันใด ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ใครคนใดคนหนึ่งก็มีศักยภาพที่จะแปรเปลี่ยนเป็นธรรมะหรือปรีชาญาณได้ฉันนั้น