New Arrivals
รู้ก่อนตาย ไม่เสียดายชาติเกิด
Story Name
รู้ก่อนตาย ไม่เสียดายชาติเกิด
Author
ว.วชิรเมธี
Printing House
อกาลิโก บุ๊คส์
Call Number
294.3423 .ว72ร 2561

บนโลกใบนี้ ทุกนาทีมีคนเกิดและคนตาย ทุกวันของชีวิตเรามีคำถามเกิดขึ้นมากมาย น่าแปลกใจที่ทุกคนมักจะมุ่งถามในเรื่องไกลตัว วันนี้หุ้นจะขึ้นหรือจะตก น้ำจะท่วมอีกไหม เอกภพคืออะไร บิ๊กแบงเกิดขึ้นได้อย่างไร มนุษย์พยายามค้นหาคำตอบเหล่านี้อย่างเป็นระบบ แต่ครั้นพอถามเรื่องใกล้ตัว อาทิ ก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ เราเป็นใคร ก่อนที่จะมาอยู่ในโลกนี้เราอยู่ที่ไหน การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร ตายแล้วไปไหน คนที่ตายในชาตินี้กับคนที่เกิดใหม่ ในชาติหน้าเป็นคน ๆ เดียวกันจริงหรือ บุญ บาป เทวดา นก สวรรค์ มีจริงหรือไม่ น้อยคนนักที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้ แต่คำถามอมตะนิรันดร์กาลทั้งหมดนี้ "ทุกคำตอบรอคุณอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว!!!"