Staff Picks
จ้างให้ก็ไม่โกรธ
Story Name
จ้างให้ก็ไม่โกรธ
Author
ชุนซูเกะ อันโดะ
Printing House
อินสปายร์
Call Number
158 .อ158

เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะไม่โกรธใครง่ายๆ อีกต่อไป เพราะความโกรธเป็นเพียงอารมณ์เดียวที่ทำลายครอบครัว หน้าที่การงาน และมิตรภาพในพริบตา หากคุณ "จัดการความโกรธ" ได้ ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้น