Staff Picks
ถ้าเดินเข้าไปใกล้แล้วมันแย่ ก็แค่ถอยออกมา
Story Name
ถ้าเดินเข้าไปใกล้แล้วมันแย่ ก็แค่ถอยออกมา
Author
ไอ่เป็ด
Printing House
สปริงบุ๊กส์
Call Number
152.41 .อ95

ขอบคุณ เรื่องราวต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต ทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดี บ่อยครั้งที่ได้กำลังใจ และหลายครั้งก็โดยซ้ำเติม ช่วงเวลาที่มีความสุขมันก็มีนะ ช่วงเวลาที่แย่สุดๆ ก็เหมือนกัน แต่สุดท้ายแล้ว.. ยังไงก็คือบทเรียน ที่เราสอบผ่านมันไปได้