New Arrivals
เปลี่ยนโชคร้าย ให้กลายเป็นโชคดี
Story Name
เปลี่ยนโชคร้าย ให้กลายเป็นโชคดี
Author
หงส์หยก ฉิมพันธ์
Printing House
โรงพิมพ์ภาพพิมพ์
Call Number
158 .ห289

หนังสือเล่มนี้บรรจงสร้างสรรค์ทุกขั้นตอนด้วยความรักและความมุ่งมั่น เป็นหนังสือเล่มแรกของผู้เขียน ผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตด้วยทัศนคติเชิงบวก สร้างสรรค์ชีวิตเราให้งดงามได้อย่างที่ใจปรารถนา ที่สำคัญผู้เขียนตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อจุดประกายให้กับคนธรรมดาทุกคนลุกขึ้นมาทำฝันของตัวเองให้เป็นจริง.. "ทุกคนสามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได้ ด้วยการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ ถ้าสิ่งนั้นมีความหมายต่อตัวเรามากพอ"