Staff Picks
โตขึ้นจึงรู้ว่า
Story Name
โตขึ้นจึงรู้ว่า
Author
คิดมาก
Printing House
สปริงบุ๊กส์
Call Number
808.882 .ค346ต

หนังสือเล่มนี้จะจะพาคุณไปพบกับกับเรื่องราว ผู้คน และบทเรียนต่างๆ รวม 40 บทความ ที่ผู้เขียนคิดมาก พบเจอ จากวัยเด็ก สู่วัยหนุ่มสาว และสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว บางเรื่องราวก็หอมหวาน บางเรื่องราวก็ขมขื่น ซึ่งล้วนเป็นบทเรียนบางอย่างให้กับเราเสมอ และทุกบทเรียนที่ผ่านเข้ามา ก็ล้วนมีความหมายและมีคุณค่าต่อตัวของเราเอง