เที่ยวพม่า ซ่าอย่างอินดี้
Story Name
เที่ยวพม่า ซ่าอย่างอินดี้
Author
อรวินท์ เมฆพิรุณ
Printing House
โปรวิชั่น
Call Number
915.91 .อ77

อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพม่า ตั้งแต่งบประมาณ การเดินทาง ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จากประสบการณ์จริงของผู้เขียน คุณจะได้สัมผัสกับความหลากหลาย และความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ ทั้งย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ตองจี ยองชเว ทะเลสาบอินเล พุกาม มัณฑะเลย์ พินอูลวิน เป็นต้น