Staff Picks
เมื่อบทเพลงบรรเลงอีกครั้ง
Story Name
เมื่อบทเพลงบรรเลงอีกครั้ง
Author
วิภว์ บูรพาเดชะ
Printing House
happening
Call Number
รส .ว36ม

การเดินทางของบทเพลงเพลงหนึ่งที่ไหลผ่านชีวิตผู้คนมากมาย ถ่ายทอดเรื่องเล่าผ่านตัวละครที่มีชีวิตเกี่ยวข้องกับวงการดนตรีอย่างหลากหลาย เส้นทางของเพลงเพลงหนึ่งพัดพาความปวดร้าวของหนึ่งคนไปสู่ความหวังของอีกหลายคนอย่างสวยงามได้อย่างไร อ่านได้จากหนังสือเล่มนี้