New Arrivals
สานฝันคนวัยมัน ฉันทำได้!
Story Name
สานฝันคนวัยมัน ฉันทำได้!
Author
วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และ ปรัชญพร วรนันท์
Printing House
ซีเอ็ดยูเคชั่น
Call Number
371.42 .ว371

นำเสนอแนวทางในการแก้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในการเรียน การสอน และการสอบ ที่นักเรียนและผู้สอนต้องเจอในห้องเรียนทุกวัน พร้อมแนะนำแนวทางการศึกษาและการเลือกอาชีพ ตลอดจนเผยเคล็ดลับการค้นหาตัวตนและพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวไปสู่ความฝันตามที่ใจปรารถนา