New Arrivals
คู่มือหนีหนี้ ฉบับฉุกเฉิน
Story Name
คู่มือหนีหนี้ ฉบับฉุกเฉิน
Author
ศิษย์โสเครตีส
Printing House
โพสต์
Call Number
346.07 .ศ38
การเป็นหนี้อาจไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ แต่ก็เป็นเรื่องสามัญธรรมดาในยุคที่เราเรียกกันว่าบริโภคนิยม ซึ่งมีทั้งเรื่องจำเป็นบ้าง ไม่จำเป็นบ้าง ตามแต่สถานการณ์ที่จะนำพาเราไป การเป็นหนี้นั้นเป็นเพียงช่วงหนึ่งของชีวิต ซึ่งไม่ได้ทำให้เราล้มเหลวในเรื่องอื่นๆ เพราะตราบใดที่เรายังมีสติ วางแผนรับมือ และแก้ปัญหาอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าเพื่อได้อยู่กับคนที่เรารักอย่างมีความสุขตามอัตภาพได้ ตราบนั้นก็เท่ากับว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้า และจะไม่มีวันหันหลังกลับมาเป็นทุกข์ในสภาพเช่นเดิมอีก สูดหายใจลึกๆ แล้วบอกตัวเองว่าเป็นหนี้อย่าตกใจ ทุกอย่างแก้ไขได้เสมอ