Staff Picks
กินให้เหมาะเพราะกรุ๊ปเลือดต่างกัน
Story Name
กินให้เหมาะเพราะกรุ๊ปเลือดต่างกัน
Author
กินอาหารให้เหมาะสมช่วยลดสารพิษในร่างกายได้
Printing House
อมรินทร์เฮลท์
Call Number
641.563 .บ13

หนังสือเล่มนี้ จะมาเผยความลับของคนทั้งสี่กรุ๊ปเลือด และสัดส่วนที่พอเหมาะของอาหารประเภทต่างๆ ที่ควรรับประทาน โดยข้อมูลเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์ด้วยเหตุผลและหลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แล้วคุณจะทราบว่า แค่กินอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายของตนก็ช่วยลดปริมาณขยะและพิษในร่างกายได้ แถมยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ชะลอวัยและอายุยืนนานได้ไม่ยาก