New Arrivals
เกิดมาทั้งที ชีวิตนี้ต้องกล้าเสี่ยง
Story Name
เกิดมาทั้งที ชีวิตนี้ต้องกล้าเสี่ยง
Author
Randy Gage
Printing House
ทัช
Call Number
658.15 .ก52

หนังสือที่จะทำให้คุณปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อเปิดตามองเห็นโอกาสที่มีอยู่รอบๆ ตัวเราเสมอ กล้าสวนทางกับการคิดแบบเดิมๆ กล้าคิดว่า การกล้าเสี่ยง คือแนวทางเดียวที่ทำให้ชีวิตเราปลอดภัย เพราะคนส่วนใหญ่ หลอกตัวเองให้อยู่ในกรอบของความเชื่อที่กลายเป็นกรงขังตัวเอง ว่าการพยายามไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนั่นคือความปลอดภัยที่สุด ทั้งที่จริงแล้ว นั่นแหละคือแนวทางที่เสี่ยงที่สุด เพราะมันไม่มีทางผลักดันให้เราก้าวไปไหนไกลได้จากจุดที่เป็นอยู่เดิม