New Arrivals
สถานที่ดีต่อหัวใจ
Story Name
สถานที่ดีต่อหัวใจ
Author
นิ้วกลม
Printing House
Koob
Call Number
895.914 .ส727สถ

ถึงวันวัยหนึ่งเราจำเป็นต้องรู้ว่า “สถานที่ที่ดีต่อหัวใจ” ของเราคือที่ไหน มันตั้งอยู่ละติจูด ลองติจูดใดของโลก อยู่ทิศไหนของเมืองที่เราอยู่อาศัย เพราะยิ่งเติบโตขึ้นเราใช้งานหัวใจของเราหนักหนาขึ้นทุกวัน บางครั้งเราใช้ความคาดหวังทำร้ายหัวใจของเราเอง จึงควรมีบางสถานที่ที่เป็นเหมือนขุมพลังในหลายๆ ด้าน อาจเป็นด้านอารมณ์ สุขภาพ ความรู้สึก จิตใจ ความคิดสร้างสรรค์ และพลังชีวิต เราควรมีสถานที่เช่นนี้ไว้ วันไหนที่เหนื่อยและเมื่อยล้าย อย่างน้อยเราก็รูว่าจะไปหย่อนหัวใจไว้ที่ไหน