การส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ เด็กออทิสติกวัย 3-10 ปี โดยครอบครัวและผู้ปกครอง

10 July 2014
14

เด็กออทิสติกส่วนใหญ่จะมีความบกพร่องทางการรับรู้และจินตนาการ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านด้วย  ผู้ปกครองและครูจำเป็นจะต้องเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก  จึงจะสามารถส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้พัฒนาการอ่านได้อย่างเหมาะสม  รายงานวิจัย การส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ เด็กออทิสติกวัย 3-10 ปี โดยครอบครัวและผู้ปกครอง ได้นำเสนอทางเลือกในการพัฒนาการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก โดยใช้รูปแบบการให้ความช่วยเหลือแบบบูรณาการ ทั้งการสอนเชิงสังคม  การรับรู้ผ่านการเห็น  และการสอนเชิงพฤติกรรมในการส่งเสริมการอ่าน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้เด็กออทิสติก วัย 3-10 ปี โดยครอบครัวและผู้ปกครอง

Related Content