การ์ตูนความรู้ไทย

08 July 2014
16

reading019.jpg

การ์ตูนความรู้เป็นสื่อที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้และความสนุกสนานพร้อมทั้งปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชนด้วย  การ์ตูนความรู้ของไทยสามารถสืบย้อนประวัติไปตั้งแต่ปี 2513 หรือประมาณ 40 ปีก่อน คือ “ชัยพฤกษ์การ์ตูน” ปัจจุบันตลาดการ์ตูนความรู้ไทยมีความหลากหลายมาก  เพราะมีการแปลการ์ตูนความรู้จำนวนมากจากต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ์ตูนความรู้ของญี่ปุ่นและเกาหลี  การวิจัยการ์ตูนความรู้ไทย: ความเป็นมา สถานการณ์ และแนวทางการพัฒนา ได้ศึกษาความเป็นมาและสถานการณ์ตลาดหนังสือการ์ตูนความรู้ของไทยและแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png การ์ตูนความรู้ไทย 

Related Content