ห้องสมุดและพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่เหนือกว่า

14 March 2017
6

ห้องสมุดและพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่เหนือกว่า เป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2560 (TK Forum 2017) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ นำเสนอโดยเลส วัตสัน (Les Watson) บรรณาธิการและผู้เขียนหนังสือ Better Library and Learning Space: Projects, Trends and Ideas

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก

เลส วัตสัน กล่าวถึงความท้าทายที่เกิดกับห้องสมุดในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ ทักษะเทคโนโลยีได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเข้าถึงและการบริการสารสนเทศ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งแนวโน้มและความคิดเรื่องพื้นที่ห้องสมุด เช่น พื้นที่แบบเปิดโล่ง ซึ่งมีความยืดหยุ่นและช่วยแก้ไขปัญหาความไม่แน่นอนในการใช้งาน และ พื้นที่แบบกึ่งส่วนตัว เพื่อแบ่งสมาชิกของห้องสมุดบางส่วนออกจากกันในพื้นที่เปิดขนาดใหญ่ โดยยังคงรู้สึกเหมือนกำลังทำงานในห้องส่วนตัว

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

000524.png “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” By Les Watson

000524.png “ห้องสมุดและพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่เหนือกว่า: ทิศทางและแนวคิด – แปลฉบับเต็ม”

000524.png “ห้องสมุดและพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่เหนือกว่า: ทิศทางและแนวคิด – แปลสรุปย่อ”

Related Content