แผนงานการปรับปรุงและชุบชีวิตห้องสมุดในแมนเชสเตอร์

16 July 2015
1

แผนงานการปรับปรุงและชุบชีวิตห้องสมุดในแมนเชสเตอร์ เป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2558 (TK Forum2015) “Library Futures: Challenges and Trends” บรรยายโดยนีล แมคอินเนส (Neil MacInnes) หัวหน้าส่วนงานกลยุทธ์ห้องสมุด ห้องแสดงงาน และวัฒนธรรรม สภาเทศบาลนครแมนเชสเตอร์ ประเทศสหราชอาณาจักร

หอสมุดกลางแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ ปิดตัวเพื่อบูรณะเป็นเวลา 4 ปี และเปิดดำเนินการอีกครั้งเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้งบประมาณถึง 48 ล้านปอนด์ อาคารแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักด้านวัฒนธรรมที่ผู้คนจะต้องแวะมาเยี่ยมชม บริการที่น่าสนใจของหอสมุดกลางแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ เช่น บริการด้านข้อมูลและธุรกิจ ทั้งเรื่องการเข้าถึงแหล่งงาน ข้อมูลพื้นที่ของชุมชน และสิทธิของประชาชน ห้องสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการส่งข้อมูลผ่านบรอดแบนด์ความเร็วสูงพิเศษ บริการต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชน ที่เน้นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ สนใจการเรียนรู้และการรู้หนังสือ และบริการจดหมายเหตุเมือง ที่ได้เก็บรักษาเอกสารสำคัญและเอกสารจดหมายเหตุไว้อย่างเป็นระบบ และนำเสนอด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลมีความสะดวกและน่าสนใจ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

000524.png ห้องสมุดในแมนเชสเตอร์

000524.png Manchester Libraries Transformation and Renewal Programme

000524.png Slide Presentation เรื่อง Manchester Libraries –  Renewal Programme

Related Content