Bangkok World Book Capital 2013 กับก้าวต่อไปของภาคีส่งเสริมการอ่าน

01 June 2011
9

การอภิปรายเรื่อง Bangkok World Book Capital 2013 กับก้าวต่อไปของภาคีส่งเสริมการอ่าน โดย Mr. Ichiro Miyazawa ผู้แทนองค์การยูเนสโก และนางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการประจำปี 2554 (Thailand Conference on Reading 2011) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ 

ประเด็นหลักที่ผู้แทนองค์การยูเนสโกนำเสนอ ได้แก่รายละเอียดและความเป็นมาของเมืองหนังสือโลก รวมทั้งบริบทเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของประเทศไทยในปัจจุบัน ส่วน ประเด็นที่ผู้แทนจากกรุงเทพมหานครนำเสนอ ได้แก่โครงการ “อ่านเพื่อชีวิต: Read for Life”  ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่คนกรุงเทพมหานคร  เนื่องในโอกาสที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี 2556  แผนงานที่สำคัญ  เช่น การจัดตั้งหอสมุดกรุงเทพฯ  การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย  การรณรงค์ “Reading Culture: Thinking Culture”  และ “Children & Youth Reading Promotion”  ส่งเสริมการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ และหนังสือพัฒนาจิตใจ  

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png Bangkok World Book Capital 2013 กับก้าวต่อไปของภาคีส่งเสริมการอ่าน (Slide)

pdf.png The Next Step of the Alliance to Promote Reading (Slide)

Related Content