จากวาระแห่งชาติ สู่นโยบายการอ่าน

01 June 2009
10

จากวาระแห่งชาติ สู่นโยบายการอ่าน เรียบเรียงขึ้นจากเวทีเสวนา “จากวาระแห่งชาติ  สู่นโยบายการอ่าน”  ในงานเสวนาวิชาการประจำปี 2552 (TK Forum 2009)  หัวข้อ วาระแห่งชาติ ทศวรรษการอ่าน นโยบายการอ่าน  ผู้ร่วมเสวนาคือ รองศาสตราจารย์.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  และนางสุวรรณี คำมั่น

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png อภิปราย จากวาระแห่งชาติ สู่นโยบายการอ่าน

Related Content