นิสัยการอ่านของคนไทย ในมิติด้านวัฒนธรรม

01 June 2011
42

นิสัยการอ่านของคนไทย ในมิติด้านวัฒนธรรม เป็นเอกสารประกอบ การประชุมวิชาการประจำปี 2554 (Thailand Conference on Reading 2011) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ นำเสนอโดย ศาสตราจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ 

การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการด้านการส่งเสริมการอ่านของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งของไทยและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นการจุดประกายและกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อขยายองค์ความรู้ให้กว้างขวางและเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติต่อไป  รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้และเสริมสร้างความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายภาคีระหว่างประเทศในอนาคตอันใกล้

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png นิสัยการอ่านของคนไทย ในมิติด้านวัฒนธรรม

pdf.png Reading Habits of Thai People in a Cultural Dimension

Related Content