ปัจจัยส่งเสริมให้คนไทยมีวัฒนธรรมการอ่าน

01 June 2011
2

ปัจจัยส่งเสริมให้คนไทยมีวัฒนธรรมการอ่าน
เป็นเอกสารประกอบ การประชุมวิชาการประจำปี 2554 (Thailand Conference on Reading 2011)ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ นำเสนอโดยรองศาสตราจารย์อรศรี  งามพิทยาพงศ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการด้านการส่งเสริมการอ่านของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งของไทยและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นการจุดประกายและกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อขยายองค์ความรู้ให้กว้างขวางและเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติต่อไป  รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้และเสริมสร้างความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายภาคีระหว่างประเทศในอนาคตอันใกล้

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png ปัจจัยส่งเสริมให้คนไทยมีวัฒนธรรมการอ่าน

pdf.png Factors Affecting the Promotion of a Reading Culture in Thailand

pdf.png ปัจจัยส่งเสริมให้คนไทยมีวัฒนธรรมการอ่าน (Slide)

Related Content