What's On
หลักสูตรเรียนรู้การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในเทศกาลปีใหม่
clock วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 2561

com_655x315px.jpg

โปรแกรมอบรมหลักสูตรไอที สำหรับผู้สูงวัย ธันวาคม 2561    

“เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดอบรมหลักสูตรไอทีสำหรับผู้สูงวัย เป็นหลักสูตรเรียนรู้การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในเทศกาลปีใหม่

  • วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561     เรียนรู้ออกแบบสร้างปฏิทิน
  • วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561     เรียนรู้การออกแบบทำการ์ดส่งความสุข

* สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
** สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302