What's On
นิทรรศการปริศนาแห่งเปลือกหอย (Secret of Shells)
clock วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560

Chells-655x315.jpg

 

นิทรรศการปริศนาแห่งเปลือกหอย (Secret of Shells)


            ค้นหาความลับเกี่ยวกับ“หอย” สิ่งมีชีวิตที่ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงมาอย่างยาวนานกว่า 550 ล้านปี ในปัจจุบันมีการค้นพบสัตว์จำพวกหอยแล้วกว่า 120,000 ชนิด นับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายมากเป็นอันดับ 2 รองจากแมลง มนุษย์จึงมีความผูกพัน และมีการใช้ประโยชน์จากหอยนานัปการ
            - ปริศนาแห่งเปลือกหอย  เรียนรู้เรื่องราวของหอยชนิดต่างๆ ผ่านตัวอย่างเปลือกหอยหลากหลายชนิด
ที่มีรูปร่าง สีสัน แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างกันเหล่านี้บอกให้เรารู้ถึงปริศนาต่างๆมากมาย
            - หอยจริงหรือ? ร่วมกันค้นหาสัตว์อีกหลายชนิดที่เป็นหอยแต่ไม่เหมือนหอย ที่เราพบเห็นได้ทั่วไป
            - 1 คำถาม 3 คำตอบ เข้าใจความสัมพันธ์ของหอยและเปลือกหอยกับวิถีชีวิตของมนุษย์ในมิติต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม และเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจที่หลากหลาย ผ่านเกมตอบคำถาม “1 คำถาม 3 คำตอบ”
             สนุกกับกิจกรรม TK Workshop ที่จะทำให้เราเรียนรู้ผ่านการลงมือทำสัมผัสจริง  
             - กดพิมพ์รอยประทับเปลือกหอยนานาชนิด เพื่อทำเป็นแม็กเน็ตด้วยตัวเอง
             - จับทะเลมาใส่แก้ว จำลองบรรยากาศหาดทรายใต้ทะเลถิ่นที่อยู่อาศัยของหอยทะเลในรูปแบบเทียนเจลสุดน่ารัก

            โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
            วันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 – 17.00 น. บริเวณลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park
            สอบถามรายละเอียด โทร 02 2574300 ต่อ 226