What's On
clock วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 2560

Untitled design (6).pngอุทยานการเรียนรู้ (TK park) เปิดรับสมัครนักเรียน / นักศึกษา ผู้ที่มีใจรักห้องสมุด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ TK team ช่วยงานห้องสมุด ทั้งงานจัดเก็บและดูแลชั้นหนังสือ ดูแลห้องสมุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตอบคำถาม แนะนำการค้นหาหนังสือแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเสริมสร้างทักษะงานบริการ และส่งต่อความรู้ดีๆ แก่คนอื่นๆ

คุณสมบัติ :

- นักเรียน / นักศึกษา อายุ 16 - 23 ปี

- กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ปริญญาตรี


ทักษะสำคัญ :

- รู้จักตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษครบทุกตัวอักษร

- เรียงลำดับตัวเลขได้ดี – ดีเยี่ยม

- อดทน มีวินัย พร้อมเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ และใจรักงานบริการ


ช่วงเวลาทำงาน :

- วันอังคาร - ศุกร์  ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน – 20.00 น. หรือ วันที่ไม่มีเรียน เวลา 12.00 – 20.00 น.

- วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 12.00 – 20.00 น.


ค่าตอบแทน :

- ชั่วโมงละ 40 บาท (ไม่รวมเวลาพักกลางวัน) หรือวันละ 280 บาท


ขอรับใบสมัครได้ที่ :
เคาน์เตอร์บริการ (ด้านใน) อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์

ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น.

 

หลักฐานที่ต้องใช้ :

- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

- ขอให้น้องๆ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และขอเบอร์โทรศัพท์ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : พี่เป้ / พี่ฝ้าย โทรศัพท์ 02-2574300 ต่อ 112 , 113, 114