ย้อนกลับ

ลานสานฝัน

ลานสานฝัน
ลานสานฝัน
ลานสานฝัน
ลานสานฝัน
ลานสานฝัน
ลานสานฝัน
ลานสานฝัน
เวทีเปิดกว้างสำหรับทุกความคิดสร้างสรรค์ การแสดง ดนตรี เสวนา งานกิจกรรม บนพื้นที่กว่า 200 ตร.ม. รองรับผู้ใช้บริการได้ทั้งสิ้น 150 คน สามารถปรับรูปแบบการใช้งานได้หลากหลาย เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์แสง–เสียง–ภาพ–เวที และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รองรับผู้ร่วมงานได้

150 คน

พื้นที่

200 ตารางเมตร

อุปกรณ์และระบบภายใน

ระบบควบคุมเสียง ไฟ ภาพ

เปิดใช้พื้นที่

วันอังคาร – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

อัตราการบริการพื้นที่

60,000 บาท / วัน
การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ (Set Up)
60,000 บาท / วัน    การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ (Set Up)
15,000 บาท / ครั้ง
(1 ครั้ง = การ Set Up ตั้งแต่เวลา 20.00 – 23.00 น.
15,000 บาท / ครั้ง   (1 ครั้ง = การ Set Up ตั้งแต่เวลา 20.00 – 23.00 น.
ย้อนกลับ