ย้อนกลับ

ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์

ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์เป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับทุกการเรียนรู้ ซึ่งสามารถปรับรูปแบบการใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานแถลงข่าว งานศิลปะการแสดง งานดนตรี การฝึกอบรมด้านไอทีและการจัดประชุมสัมมนา พร้อมด้วยอุปกรณ์แสง-เสียง-ภาพ-เวที ตามมาตรฐานสากลของโรงละครขนาดเล็กรองรับผู้ใช้บริการได้ทั้งสิ้น 180 คน

รองรับผู้ร่วมงานได้

180 คน

พื้นที่

250 ตารางเมตร

อุปกรณ์และระบบภายใน

ระบบควบคุมเสียง ไฟ ภาพ

เปิดใช้พื้นที่

วันอังคาร – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

อัตราการบริการพื้นที่

75,000 บาท / วัน
การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ (Set Up)
75,000 บาท / วัน        การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ (Set Up)
15,000 บาท / ครั้ง
(1 ครั้ง = การ Set Up ตั้งแต่เวลา 20.00 – 23.00 น.)
15,000 บาท / ครั้ง     (1 ครั้ง = การ Set Up ตั้งแต่เวลา 20.00 – 23.00 น.)
ย้อนกลับ