สัปดาห์นี้มีอะไร
Calendar
เมษายน 2561
วันจันทร์ 02
วันอังคาร 03
10:00 AM - 05:00 PM TK park International Children’s Picture Book Festival 2018 ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ดาวลูกไก่ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: โมบายลูกเจี๊ยบ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันพุธ 04
10:00 AM - 05:00 PM TK park International Children’s Picture Book Festival 2018 ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ดาวลูกไก่ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: โมบายลูกเจี๊ยบ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 05:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: TK Application วิวัฒนาการการแต่งกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ห้องสมุดไอที บุคคลทั่วไป
วันพฤหัสบดี 05
10:00 AM - 05:00 PM TK park International Children’s Picture Book Festival 2018 ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ดาวลูกไก่ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: โมบายลูกเจี๊ยบ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 01:00 PM - 04:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: อบรมการออกแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2007 IT Workshop 1 - 2 60 ปีขึ้นไป
วันศุกร์ 06
10:00 AM - 05:00 PM TK park International Children’s Picture Book Festival 2018 ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ลูกปลาจอมขยัน ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ปลาติดตู้เย็น ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันเสาร์ 07
10:00 AM - 05:00 PM TK park International Children’s Picture Book Festival 2018 ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ลูกปลาจอมขยัน ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ปลาติดตู้เย็น ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 10:00 AM - 06:00 PM กิจกรรมอบรมอาสา "ปันเสียง" เพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น IT Workshop 1-2 อาสาสมัครอายุ 16 ปีขึ้นไป 02:00 PM - 04:00 PM TK Reading Club ตอน รามเกียรติ์ มินิเธียเตอร์ 2 บุคคลทั่วไป
วันอาทิตย์ 08
10:00 AM - 05:00 PM TK park International Children’s Picture Book Festival 2018 ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ลูกปลาจอมขยัน ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ปลาติดตู้เย็น ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 10:00 AM - 06:00 PM กิจกรรมอบรมอาสา "ปันเสียง" เพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น IT Workshop 1-2 อาสาสมัครอายุ 16 ปีขึ้นไป
วันจันทร์ 09
วันอังคาร 10
02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ไดโนเสาร์น้อย และ ไม่ออดออดแอดแอด ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ห่วงไดโนเสาร์ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันพุธ 11
02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ไดโนเสาร์น้อย และ ไม่ออดออดแอดแอด ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ห่วงไดโนเสาร์ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันพฤหัสบดี 12
02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ไดโนเสาร์น้อย และ ไม่ออดออดแอดแอด ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ห่วงไดโนเสาร์ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 11:00 AM - 05:00 PM เทศกาลสงกรานต์บานตะไท 2561 ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป
วันศุกร์ 13
11:00 AM - 05:00 PM เทศกาลสงกรานต์บานตะไท 2561 ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ตุ๊กแกกั๊บแจกลาย ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ตุ๊กแกสีรุ้ง ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันเสาร์ 14
11:00 AM - 05:00 PM เทศกาลสงกรานต์บานตะไท 2561 ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ตุ๊กแกกั๊บแจกลาย ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ตุ๊กแกสีรุ้ง ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 11:00 AM - 05:00 PM TK Board Game Club Learning Auditorium 8 ปีขึ้นไป 03:00 PM - 05:00 PM ฉายภาพยนตร์เรื่อง ชาติผยอง มินิเธียเตอร์ 1 บุคคลทั่วไป
วันอาทิตย์ 15
11:00 AM - 05:00 PM เทศกาลสงกรานต์บานตะไท 2561 ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ตุ๊กแกกั๊บแจกลาย ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ตุ๊กแกสีรุ้ง ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 05:00 PM ฉายภาพยนตร์เรื่อง เงิน เงิน เงิน มินิเธียเตอร์ 1 บุคคลทั่วไป
วันจันทร์ 16
วันอังคาร 17
02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ผลไม้ของลิงน้อย ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ตะกร้าผลไม้ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันพุธ 18
02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ผลไม้ของลิงน้อย ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ตะกร้าผลไม้ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 05:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: TK Application วิวัฒนาการการแต่งกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ห้องสมุดไอที บุคคลทั่วไป
วันพฤหัสบดี 19
02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ตะกร้าผลไม้ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 01:00 PM - 04:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: อบรมการออกแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2007 IT Workshop 1 - 2 60 ปีขึ้นไป 05:00 PM - 06:30 PM Music for dummies: เปียโนเล่นง่ายๆ by Casio ห้องสมุดดนตรี 7 ปีขึ้นไป
วันศุกร์ 20
02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: หนอนแก้วกับสายรุ้ง ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ไดอารี่หนอนน้อย ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันเสาร์ 21
02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: หนอนแก้วกับสายรุ้ง ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ไดอารี่หนอนน้อย ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 10:00 AM - 06:00 PM กิจกรรมอบรมอาสา "ปันเสียง" เพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น IT Workshop 1-2 อาสาสมัครอายุ 16 ปีขึ้นไป 11:00 AM - 05:00 PM โลกแห่งอสรพิษ : world of Snake ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 04:00 PM - 06:00 PM TK park Music ed. 2018 : Scrubb Learning Auditorium บุคคลทั่วไป
วันอาทิตย์ 22
02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: หนอนแก้วกับสายรุ้ง ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ไดอารี่หนอนน้อย ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 10:00 AM - 06:00 PM กิจกรรมอบรมอาสา "ปันเสียง" เพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น IT Workshop 1-2 อาสาสมัครอายุ 16 ปีขึ้นไป 11:00 AM - 05:00 PM โลกแห่งอสรพิษ : world of Snake ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 04:00 PM ฉายภาพยนตร์เรื่อง Anacondas มินิเธียเตอร์ 1 บุคคลทั่วไป
วันจันทร์ 23
วันอังคาร 24
11:00 AM - 05:00 PM โลกแห่งอสรพิษ : world of Snake ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ช้างน้อยขยันจัง ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: กระปุกช้างน้อย ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 05:00 PM - 06:30 PM Music for dummies: เปียโนเล่นง่ายๆ by Casio ห้องสมุดดนตรี 7 ปีขึ้นไป
วันพุธ 25
11:00 AM - 05:00 PM โลกแห่งอสรพิษ : world of Snake ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ช้างน้อยขยันจัง ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: กระปุกช้างน้อย ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 05:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: TK Application วิวัฒนาการการแต่งกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ห้องสมุดไอที บุคคลทั่วไป
วันพฤหัสบดี 26
11:00 AM - 05:00 PM โลกแห่งอสรพิษ : world of Snake ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ช้างน้อยขยันจัง ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: กระปุกช้างน้อย ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 01:00 PM - 04:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: อบรมการออกแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2007 IT Workshop 1 - 2 60 ปีขึ้นไป 05:00 PM - 06:30 PM Music for dummies: เปียโนเล่นง่ายๆ by Casio ห้องสมุดดนตรี 7 ปีขึ้นไป
วันศุกร์ 27
11:00 AM - 05:00 PM โลกแห่งอสรพิษ : world of Snake ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 02:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ช้างน้อยขยันจัง ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: กระปุกช้างน้อย ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันอาทิตย์ 29
11:00 AM - 05:00 PM โลกแห่งอสรพิษ : world of Snake ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 04:00 PM ฉายภาพยนตร์เรื่อง Snakes on a Plane มินิเธียเตอร์ 1 บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด Special Time: สายเหียงและสหาย ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันจันทร์ 30