ตื่นซะ! (WAKE UP! Escaping a Life on Autopilot)
ชื่อเรื่อง
ตื่นซะ! (WAKE UP! Escaping a Life on Autopilot)
ผู้แต่ง
Chris Barez Brown (ผู้แปล : พนม สมศาสตร์)
สำนักพิมพ์
ซีเอ็ดยูเคชั่น
เลขเรียกหนังสือ
158.1 .บ275

หนังสือที่รวมหลากหลายวิธี ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกตัว "ตื่น" จากการใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ซ้ำๆ ที่ร่างกายทำจนเป็นระบบอัตโนมัติ เป็นวิธีทลายกับดักให้หลุดพ้นจากวิถีที่เฉื่อยชาของชีวิต ปลุกความคิด ลุกขึ้นมาเติมพลัง เติมความสุข หากคุณได้ "ตื่น" ขึ้น และหลีกหนีออกจากชีวิตออโตไพลอตได้บ่อยขึ้นเท่าไร คุณก็จะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงและใช้ชีวิตทุกวันได้อย่างมีความหมาย