Pieces of you เศษเสี้ยวของเธอ
ชื่อเรื่อง
Pieces of you เศษเสี้ยวของเธอ
ผู้แต่ง
แดเนียล อาร์มันด์ ลี ผู้แปล : ทศพล ศรีพุ่ม
สำนักพิมพ์
ไจไจบุ๊คส์
เลขเรียกหนังสือ
รส .ล34 2560

เรื่องสั้นสิบเรื่องของ ทาโบล ได้เรียงร้อยสารพันความลับและความวิตกกังวลในวัยเยาว์เข้าด้วยกัน กระซิบถ้อยคำปลอบประโลมใจไปถึงผู้คนในวัยแห่งการเติบโตและสูญเสีย