เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ชื่อเรื่อง
เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ผู้แต่ง
ทีมงาน E.Q. Plus Adventure
สำนักพิมพ์
E.Q. Plus Adventure
เลขเรียกหนังสือ
ยว .ห549 2558

พบกับเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบัน ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชย์นานที่สุดในโลก "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" นี่คือพระปฐมบรมราชโองการที่ในหลวงของเราทรงพระราชทานไว้ในวันแรกที่เสด็จขึ้นครองราชย์ ถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลามากกว่า 70 ปี เป็น 70 ปีแก่การทรงงานหนัก เป็น 70 ปีแห่งความเสียสละ และเป็น 70 ปีที่สถิตอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคน