Local Knowledge Book Series
วันสุขเที่ยวไหนดี
ชื่อเรื่อง
วันสุขเที่ยวไหนดี
ผู้แต่ง
นฤมล อิทธิวิวัฒน์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2558
เลขเรียกหนังสือ
ยว .น106ว
วันสุขเที่ยวไหนดี เป็นหนังสือที่นำเสนอในรูปแบบเชิงสารคดีที่เล่าเรื่องด้วยภาพ โดยเน้นให้เห็นถึงความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวในสงขลาที่มีทั้งทะเลและภูเขา รวมถึงสถานที่สำคัญที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โดยเล่าเรื่องราวผ่านเพื่อนรัก 3 คน ที่ชวนกันปั่นจักรยานสำรวจเมืองสงขลา