คน...ระคน...ละคร
ชื่อเรื่อง
คน...ระคน...ละคร
ผู้แต่ง
สมสุข หินวิมาน
สำนักพิมพ์
ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร
เลขเรียกหนังสือ
791.45 .ส68คน

หนังสือ "คนระคนละคร" เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย อ่านสนุกควบคู่กับการวิเคราะห์ที่ชี้ให้เห็นว่าละครโทรทัศน์ ได้กลายมาเป็นสถาบันหลักที่ทั้งผลิตและผลิตซ้ำเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม (cultural production and reproduction) พื้นที่สื่อละครโทรทัศน์ได้ผลิตวัฒนธรรม หรือประสบการณ์ร่วมกันของผู้คนจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า “โครงสร้างแห่งความรู้สึก” ในหนังสือแบ่งการเล่าเรื่องออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ว่าด้วยเด็กและครอบครัว ว่าด้วยผู้หญิงและผู้ชาย ว่าด้วยมนุษย์กับความสัมพันธ์ ว่าด้วยความคิดและความเชื่อ ว่าด้วยสังคมไทยในกระแสความเปลี่ยนแปลงเพื่อชี้ชวนให้เห็นว่า ละครมิได้เป็นเพียงสื่อที่ให้ความบันเทิงเท่านั้น แต่ละครยังสื่อสาร ส่งต่อ และผลิตความคิดทางวัฒนธรรม