เสียงใหม่ในอุษาคเนย์
ชื่อเรื่อง
เสียงใหม่ในอุษาคเนย์
ผู้แต่ง
สุกรี เจริญสุข
สำนักพิมพ์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขเรียกหนังสือ
780.9 .ส41

นี่คืองานวิจัยเพื่อศึกษาว่า ทุกวันนี้ประเทศไทยและเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยเฉพาะบนผืนแผ่นดินใหญ่อย่าง ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลซเย และ เมียนมา ได้สร้างสรรค์ผลงานดนตรีไปถึงไหนแล้ว ท่ามกลางความร้อนแรงอย่างต่อเนื่องของอิทธิพลจากดนตรีตะวันตก นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2