บ้านเก่า
ชื่อเรื่อง
บ้านเก่า
ผู้แต่ง
โชคชัย บัณฑิต
สำนักพิมพ์
ผจญภัย
เลขเรียกหนังสือ
895.911 .ช81 2557

บ้านเก่า....สื่อความคิดของกวี โดยเรียงร้อยประสบการณ์ และสิ่งธรรมดาสามัญรอบตัว ซึ่งคนทั่วไปอาจมองข้าม กวีสังเกตสังคมด้วยสัมผัสอันละเอียดอ่อน จากมุมมองเฉพาะตัวที่โดดเด่น โดยมีภาพ "บ้านเก่า" ซึ่งแสดงวิถีชีวิตดั้งเดิมเป็นพื้นฉาก เขามองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง โดยเฉพาะกระแสบริโภคนิยม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่รุกเข้ามาลบภาพ "บ้านเก่า" ไปทีละน้อยๆ