เงาของเมฆ
ชื่อเรื่อง
เงาของเมฆ
ผู้แต่ง
มหาสมุทร เลิศ
สำนักพิมพ์
เม่นวรรณกรรม
เลขเรียกหนังสือ
895.911 .ม928

หนังสือเล่มนี้เหมือนการเปิดเข้าไปข้างในความทรงจำ ความคิดถึง ความห่างไกล การจากลา ตัวตนที่เริ่มจะละลายหายไป เสียงเล่าของมหาสมุทร เลิศฯ เดินทางผ่านการมองเห็นด้วยภาพถ่าย ตัวอักษร กระดาษ บันทึก จดหมาย ถ้อยคำสั้นๆ เหล่านั้นผ่านห้วงคำนึงด้วยท่วงทำนองของบทกวีที่ทำให้คุณสั่นไหว