BELIEVE...เพราะเชื่อ ฉันจึงทำได้
ชื่อเรื่อง
BELIEVE...เพราะเชื่อ ฉันจึงทำได้
ผู้แต่ง
ปะการัง
สำนักพิมพ์
แพรว
เลขเรียกหนังสือ
895.914 .ป11พ

เรื่องราวแห่งชีวิตในโลกที่คนและธรรมชาติอยู่ร่วมกัน โดยคนอาศัยพื้นฐานแห่งความรัก ความฝัน ความเชื่อ และความศรัทธาเป็นที่ตั้ง และก็ในทั้งหมดเหล่านั้น ปะการังเลือกถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาความเรียงที่สวยงาม