หมดตัวไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ถ้าหมดใจอะไรก็ไม่เหลือ
ชื่อเรื่อง
หมดตัวไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ถ้าหมดใจอะไรก็ไม่เหลือ
ผู้แต่ง
เธียรชัย พันธ์คง
สำนักพิมพ์
บางกอก โพสต์
เลขเรียกหนังสือ
158.1 .ธ77

หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวประสบการณ์ชีวิต ทั้งของผู้เขียนเองและผู้คนที่ผู้เขียนได้พบเจอ หลากหลายเรื่องราว หลายแง่มุม ล้วนเป็นตะกอนความคิดที่ผู้เขียนได้กลั่นกรองมาอย่างดี และนำมาแบ่งปันเพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างกำลังใจและแนวทางในการบริหารชีวิตแก่ผู้อ่านทุกท่าน