ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า
ชื่อเรื่อง
ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า
ผู้แต่ง
Hal Elrod
สำนักพิมพ์
บี มีเดีย กรุ๊ป
เลขเรียกหนังสือ
158.1 .อ57

พบกับหลักปฏิบัติ 6 ประการ เพื่อช่วยให้คุณออกจากชีวิตที่ใช้ศักยภาพไม่เต็มที่ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณมีแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติตนในช่วงเวลาเช้า อันได้แก่ การใช้ The Life S.A.V.E.R.S. หรือ ความสงบนิ่ง (S), คำปฏิญาณ (A), การสร้างภาพจินตนาการ (V), การออกกำลังกาย (E), การอ่าน (R) และ การเขียน (S) เปรียบเสมือนการอัดฉีดเชื้อเพลิงเต็มขั้นเข้าสู่ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ก่อนที่จะเริ่มต้นวันใหม่ในทุกๆ วัน เพื่อปลดปล่อยศักยภาพขั้นสูงสุดในตัวคุณ และทำให้ทุกๆ สิ่งในชีวิตของคุณดีขึ้น