แค่ปรับ ก็เปลี่ยน : Better than before
ชื่อเรื่อง
แค่ปรับ ก็เปลี่ยน : Better than before
ผู้แต่ง
เกรตเชน รูบิน ผู้แปล : น้ำฝน แสงเป๋า และ อรุโณทัย เขตหาญ
สำนักพิมพ์
ซีเอ็ดยูเคชั่น
เลขเรียกหนังสือ
158.1 .ร45

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าคุณเป็นคนแบบไหน มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร และหากคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น จะต้องทำเช่นไร โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ให้คุณฝึกตัวเอง ให้ดียึงขึ้นในทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน ความสัมพันธ์ และการใช้ชีวิต พร้อมตัวอย่างของบุคคลมากมายที่เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยจนประสบความสำเร็จ แล้วคุณจะมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม