กัมบัตเตะเนะ! เพราะความสำเร็จไม่มีทางลัด
ชื่อเรื่อง
กัมบัตเตะเนะ! เพราะความสำเร็จไม่มีทางลัด
ผู้แต่ง
พิชชารัศมิ์ มารุมูระ
สำนักพิมพ์
มติชน
เลขเรียกหนังสือ
158.1 .พ322

รวมเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจและเทคนิคสู่หนทางประสบความสำเร็จในสายอาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นหนทางสู่อนาคตข้างหน้า ผ่านบทสัมภาษณ์และการพูดคุยกับผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ และมืออาชีพในวงการญี่ปุ่นทั้ง 15 คน ด้วยอาชีพอันหลากหลายทั้งอาจารย์ วิศวกร พิธีกร นักธุรกิจ ล่าม นักแปล และผู้ทำงานในองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ