เลิกเป็นตัวเลือก
ชื่อเรื่อง
เลิกเป็นตัวเลือก
ผู้แต่ง
เจมส์ อัลทัชเชอร์
สำนักพิมพ์
อมรินทร์ฮาวทู
เลขเรียกหนังสือ
158.1 .อ174

หนังสือที่กล่าวว่า คุณมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งเส้นทาง และบอกถึงแนวทางที่จะไปถึงจุดนั้นอย่างตรงไปตรงมา กรณีศึกษาที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์ และตัวอย่างจากผู้เขียน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจอย่างมากในการเลือกเส้นทางของตัวเอง การเลือกตัวเอง ค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิตของตัวเอง การจัดการกับวิกฤตปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจดีๆ เพื่อให้คุณลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง และปฏิบัติให้เห็นผลจริง