ชนะเพราะหาเวลา ล้มเหลวเพราะหาข้ออ้าง
ชื่อเรื่อง
ชนะเพราะหาเวลา ล้มเหลวเพราะหาข้ออ้าง
ผู้แต่ง
S.J Scott
ผู้แปล : ชโลทร โพยมยล
สำนักพิมพ์
อมรินทร์ How-to
เลขเรียกหนังสือ
158 .ส194ช
เราทุกคนล้วนผัดวันประกันพรุ่งในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต เราส่วนใหญ่ทำแบบนั้นกันเป็นบางครั้ง แต่สำหรับบางคน การผัดวันประกันพรุ่งขัดขวางไม่ให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณค้นพบรายการไอเดียมากมาย ที่จะช่วยให้เอาชนะอุปนิสัยผัดวันประกันพรุ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน กำจัดข้ออ้างที่สร้างนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง และปฏิวัติให้ตัวเองกลายเป็นคนใหม่