ร้อยใจให้งาน
ชื่อเรื่อง
ร้อยใจให้งาน
ผู้แต่ง
ประสาร มฤคพิทักษ์
สำนักพิมพ์
be BRiGHT
เลขเรียกหนังสือ
158.1 .ป718ร
หนังสือเล่มนี้นำเสนอข้อคิดดีๆ ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงานและความสุขสมบูรณ์ของชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่สร้างความมั่นคงในชีวิต และ ส่วนที่สร้างความมั่นคงในเนื้องาน ข้อคิดเหล่านี้มีความสั้น กระชับ เรียบง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้ผลจริง