คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน
ชื่อเรื่อง
คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน
ผู้แต่ง
เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
สำนักพิมพ์
Knowledge maker
เลขเรียกหนังสือ
158.1 .ฌ59ค

หนังสือที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคุณ ทำให้คุณมองเห็นสิ่งต่างๆในชีวิต ในแง่ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การมองสิ่งที่ลบให้กลายเป็นบวก มองเห็นด้านดีของสิ่งร้ายๆ หรือมองเห็นความเป็นไปได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ถึงเวลามาพิสูจน์ปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยตัวของคุณเอง...