เครียดอย่างฉลาดและมีความสุข
ชื่อเรื่อง
เครียดอย่างฉลาดและมีความสุข
ผู้แต่ง
วิโรจน์ ตระการวิจิตร
สำนักพิมพ์
ดีเอ็มจี
เลขเรียกหนังสือ
155.9042 .ว378
ความเครียดเป็นตัวทุกข์ที่พบได้บ่อยในปัจจุบันและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ความทุกข์จากความเครียดเริ่มต้นที่ใจ และส่งสัญญาณไปที่สมองให้หลั่งสารเครียดต่างๆออกมา ทำให้มีผลกระทบต่อระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย ทำให้เกิดการแปรปรวนผิดปกติ เป็นผลต่ออาการเจ็บป่วยทางกาย ซึ่งการทำความรู้จักและเข้าใจกระบวนการความเครียด ต้องมีสติรู้ตัวและยอมรับว่าความเครียดเกิดขึ้น สำคัญที่สุดคือต้องคิดทบทวนชีวิตเพื่อหาสาเหตุของความเครียด โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เท่านี้ก็พิชิตความเครียดได้ไม่ยาก