จิตวิทยาครอบครัว
ชื่อเรื่อง
จิตวิทยาครอบครัว
ผู้แต่ง
เจมส์ เอ. พาวเวลล์ ผู้แปล : พรรษรัตน์ พลสุวรรณา
สำนักพิมพ์
ดำรงค์ พิณคุณ
เลขเรียกหนังสือ
155.646 .พ27

พบกับวิธีการรับมือกับลูกหลานที่กลายเป็นคนที่ชอบพูดปด ลักขโมย ขบถหัวดื้อ แม้แต่การระเบิดอารมณ์และอาละวาด ไปจนถึงแก้ปัญหาความวิตกกังวล รวมถึงความหวาดกลัว และการทำร้ายตัวเองของเด็ก พิจารณาถึงปัจจัยที่ทำให้เกิด เรื่องราวต่างๆ ซึ่งเรามองข้ามไป โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่มาจากประสบการณ์ตรงของ "เจมส์ เอ. พาวเววล์" นักจิตวิทยามากความสามารถ หนังสือเล่มนี้จะช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองรับมือกับลูกๆ ในวัยที่ต่างกันด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่่อช่วยให้เราสามารถเลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นอย่างมีความสุขและมีความมั่นคงทางอารมณ์