ดูห้องก็รู้อนาคต
ชื่อเรื่อง
ดูห้องก็รู้อนาคต
ผู้แต่ง
มะสึดะ มิทสึฮิโระ ผู้แปล : ไชยวัชร ลิ้มสมเกียรติ
สำนักพิมพ์
อมรินทร์ฮาวทู
เลขเรียกหนังสือ
133.3337 .ม348 2561

แค่ดูห้องก็รู้ได้ว่าคนนั้นจะเป็นอย่างไร จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาในอนาคตอันใกล้ นักเขียนสอนเทคนิคในการสังเกตคน เมื่อได้รับเชิญไปที่บ้านของใครก็สามารถรู้ได้เลยว่าชีวิตเขาจะเป็นอย่างไร ในทางกลับกันก็สอนเทคนิคในการปรับปรุงบ้านตัวเองเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น เทคนิคทั้งหมดเกิดขึ้นจากการสังเกตและเหตุผลทางสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก