The Hapiness Manual พฤติกรรมความสุข
ชื่อเรื่อง
The Hapiness Manual พฤติกรรมความสุข
ผู้แต่ง
ณัฐวุฒิ เผ่าทวี
สำนักพิมพ์
แซลมอน
เลขเรียกหนังสือ
158 .ณ1374ด

ร่วมค้นหาความหมายของ ‘ความสุข’ ผ่าน ‘พฤติกรรม’ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันว่าการกระทำของเรานั้นส่งผลกับสภาพอารมณ์และชีวิตในวันข้างหน้าขนาดไหน ผ่านความเรียงอิงประสบการณ์และงานวิจัย ที่จะทำให้เรากลับมาสำรวจทุกเรื่องราวของตัวเองใหม่