เงียบ / SILENCE In the Age of Noise
ชื่อเรื่อง
เงียบ / SILENCE In the Age of Noise
ผู้แต่ง
Erling Kagge (ผู้แปล : วรรธนา วงษ์ฉัตร)
สำนักพิมพ์
โอ้มายก้อด
เลขเรียกหนังสือ
152.1 .ค22

หนังสือเล่มนี้เขียนวิเคราะห์ถึงความเงียบในบริบทต่างๆ ผ่านสายตาของมุมมองส่วนตัวในฐานะคนเป็นพ่อที่ลูกๆ พลัดหลงอยู่ในโลกโซเชียลตลอดเวลา ผ่านข้อมูลและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ผ่านโลกศิลปะ ดนตรี ศิลปิน และผ่านประสบการณ์การเดินทางครั้งสำคัญของ Erling Kagge